Đá mài Norton BDX A24R-BF27 Đá mài Norton BDX A24R-BF27 Để được phản hồi nhanh nhất
Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com 
S000227 Cutting - Grinding Quantity: 10 pcs

Đá mài Norton BDX A24R-BF27

Product code: S000227
Để được phản hồi nhanh nhất
Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com 
Origin
Delivery time
Maker
Size
 
Delivery now

Delivery now

Free Ship in Ho Chi Minh 
Support international transport
Delivery now 24h
Product Quality

Product Quality

New Product 100%
Provide Certificates of Origin
Provide Quality of Certificates
Payments

Payments

Bank transfer
Credit Car Visa
Paypal 
Support 24/7

Support 24/7

Free Support 
Hotline: (+84)286.650.1858
Chat zalo : (+84)901.310.004

Đá mài Norton BDX A24R-BF27

Ứng dụng :
- Mài thép kết cấu, gia công kim loại.
-  An toàn sản xuất.
- Hiệu quả mài vật liệu cao

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second