Đá cắt Inox Rhodius XTK 8 125mm Đá cắt Inox Rhodius XTK 8 125mm Để được phản hồi nhanh nhất
Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com 
S000222 Cutting - Grinding Quantity: 10 pcs

Đá cắt Inox Rhodius XTK 8 125mm

Product code: S000222
Để được phản hồi nhanh nhất
Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com 
Origin
Delivery time
Maker
Size
 
Delivery now

Delivery now

Free Ship in Ho Chi Minh 
Support international transport
Delivery now 24h
Product Quality

Product Quality

New Product 100%
Provide Certificates of Origin
Provide Quality of Certificates
Payments

Payments

Bank transfer
Credit Car Visa
Paypal 
Support 24/7

Support 24/7

Free Support 
Hotline: (+84)286.650.1858
Chat zalo : (+84)901.310.004
Đá cắt Inox Rhodius XTK 8 125mm
Ứng dụng

Đặc biệt để cắt các vật liệu mỏng hầu như không có dày tới 2,5 mm.
Lợi thế
Bảo vệ chống mất điện liên quan đến tuổi nhờ công thức HydroProtect
Sự hình thành vệt tối thiểu và vết cắt sạch sẽ khiến việc làm lại tốn thời gian không cần thiết

  Reader Comments

     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second